หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 38ค ว.27
  หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563 ว.6
  หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแบบใหม่ ว.7-2564
  หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการครูฯ ว.13
  หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ว.8
  หลักเกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ว.3
  กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ว.15
  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.19
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.10 จชต
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.12-2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.10-2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.11-2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.9-2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.17 -57
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว.16 - 57 pdf