เข้าเว็บไซต์ sk3.go.th เก่า

ด่วนที่สุด แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างฯ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย