ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1915509
Page Views 5830669
ข่าวที่น่าสนใจ
ขอความอนุเคาาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า  ได้ดำเนิืนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste) ปี ๒๕๖๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Scool) ปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ จึงขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ Facebook โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ  โดยส่งใบสมัครพร้อมเล่มรายงานได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สิ้นสุดการรับเล่มรายงานวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ 
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,14:20   อ่าน 102 ครั้ง