ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2261190
Page Views 6503536
ข่าวที่น่าสนใจ
ขอความอนุเคาาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า  ได้ดำเนิืนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste) ปี ๒๕๖๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Scool) ปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ จึงขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ Facebook โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ  โดยส่งใบสมัครพร้อมเล่มรายงานได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สิ้นสุดการรับเล่มรายงานวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ 
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,14:20   อ่าน 148 ครั้ง