ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1915508
Page Views 5830668
ข่าวที่น่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยเ้ปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน หรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหวา่งวันที่ ๓-๔ ก.พ. ๖๑ ณ โรงแรมพาลาสไซ่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. สามารถสมัครได้ทาง www.parliament.go.th/innovation ทางอีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑ โดยเบิค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,14:52   อ่าน 90 ครั้ง