ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2261189
Page Views 6503535
ข่าวที่น่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยเ้ปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน หรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหวา่งวันที่ ๓-๔ ก.พ. ๖๑ ณ โรงแรมพาลาสไซ่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. สามารถสมัครได้ทาง www.parliament.go.th/innovation ทางอีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑ โดยเบิค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,14:52   อ่าน 137 ครั้ง