ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1915510
Page Views 5830670
ข่าวที่น่าสนใจ
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วย สพฐ. แจ้งว่่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กฬพฬ ๖๑ ณ EH ๙๘-๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนัวตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนี้  จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ครูในโรงเรียนทราบ ใครสนใจให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมงานตามแบบที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,12:52   อ่าน 89 ครั้ง