ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2261192
Page Views 6503538
กลุ่มอำนวยการ

เสาวณีย์ ศรีสุด
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กาญจนา ชนะชนม์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วิรัตน์ อินทสระ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ศุภิสรา สุชาติ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สาวิตรี มโนวรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สุโก ขะมิมะ
พนักงานธุรการ ส 4

นายศักริยา เหมมันต์
พนักงานราชการ

นางสาวจิระนันท์ ทิพวาศรี
พนักงานราชการ

นายอุทัย แก่นทอง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

สมคิด อินชัย
พนักงานขับรถยนต์

เอียด ทองตีบ
พนักงานขับรถยนต์

สมพร ชูชาลี
ช่างไฟฟ้า ช3

เฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดนหมะหนับ แก้วเอียด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายดนตะเหล็บ หีมล๊ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

กาญจนา บุญพรม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปราณี พรหมมุณี
ลูกจ้างชั่วคราว

วชิรวิทย์ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว