เข้าเว็บไซต์ e-office สพฐ.
เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการพัฒนาด้วย UTQ
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สพป.สข.3 ประชุมทำแผนงบประมาณปี 2558
กรุณาติดต่อราชการในวันที่ 29 ตุลาคม 2557ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้