ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 พนักงานราชการ (แก้ไข) 08 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว) 21 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ข้าราชการ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 ข้าราชการบำนาญ 24 ม.ค. 65
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28 ก.ย. 65
รายงานงบการเงิน ส.ค.65 14 ก.ย. 65
รายงานงบการเงิน พ.ค.65 14 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 ส.ค. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 65
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 10 ส.ค. 65
ประกาศ สพป.สงขลา3 เรื่อง ประดวกราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 09 ส.ค. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ร่วมรับชมรายการ
ประชุมปรึกษาข้อราชการ
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมหน้าเสาธง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765