ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างประจำ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ข้าราชการ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับบำนาญ) 24 ม.ค. 66
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 01 ก.พ. 66
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รับย้ายจากต่างเขต) 11 ม.ค. 66
รายงานงบการเงิน ธ.ค.65 11 ม.ค. 66
รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบการย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 1 09 ม.ค. 66
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 06 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 28 ธ.ค. 65
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (รับย้ายจากต่างเขต) 27 ธ.ค. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
“รองกุหลาบ”ร่วมประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
"รองวันชัย"นำทีม ศน สพป.สงขลา เขต 3 นิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน(Classroom Observation)
“รองกุหลาบ” นำทีม ศป.สพป.สงขลา เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนประสบภัยต้นไม้ล้มทับบ้าน อ.จะนะ
“ผอ.ศังกร” ประชุมกรรมการ O-NET
กิจกรรมหน้าเสาธง
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงิน เงินช่วยฯ,ค่ารักษาพยาบาล วันที่ 10 ม.ค. 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 12 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าอาหารนร.รร.ประชารัฐฯ วันที่ 5 ม.ค.66 05 ม.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร-ข้าราชการ,เงินช่วยพิเศษบำนาญเสียชีวิตฯ วันที่ 26 ธ.ค.65 26 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 22 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 20 ธ.ค.65 21 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 16 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินวันที่ 15 ธ.ค.65 21 ธ.ค. 65

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765