ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 พนักงานราชการ (แก้ไข) 08 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว) 21 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ข้าราชการ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 ข้าราชการบำนาญ 24 ม.ค. 65
รายงานงบการเงิน เมษายน 2565 18 พ.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 11เม.ย.65 12 เม.ย. 65
รายงานงบการเงิน มีนาคม 2565 07 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 10 มี.ค. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 17พ.ค.65 17 พ.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 3พ.ค.65 05 พ.ค. 65
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้าน 28เม.ย.65 29 เม.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 22เม.ย.65 22 เม.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 19 เมษายน 2565 21 เม.ย. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน 11 มี.ค.65 18 เม.ย. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล 21มี.ค.65 21 มี.ค. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล 14มี.ค.65 15 มี.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน 10มี.ค.65 11 มี.ค. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ."
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา ครั้งที่ 3/2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เครือข่ายอำเภอจะนะ
พบปะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปี 2565
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนาทวี ครั้งที่ 5/2565
   
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน