ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 45733) 23 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคล (อ่าน 260) 22 พ.ค. 66
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฯ (อ่าน 266) 11 พ.ค. 66
รายงานงบการเงิน เม.ย.66 (อ่าน 54) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากร 38 ค (2) (อ่าน 438) 02 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ฯ สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 159) 01 พ.ค. 66
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 331) 27 เม.ย. 66
ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ย้ายกรณีพิเศษ) (อ่าน 379) 25 เม.ย. 66
ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (ย้ายกรณีปกติ) (อ่าน 690) 25 เม.ย. 66
รายงานงบการเงิน มี.ค.66 (อ่าน 148) 12 เม.ย. 66
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพม.พัทลุง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัด สพป.สงขลา เขต (อ่าน 230) 07 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (อ่าน 174) 05 เม.ย. 66
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 331) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 198) 24 มี.ค. 66
รายงานงบการเงิน ก.พ.66 (อ่าน 132) 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 253) 13 มี.ค. 66
รายงานงบการเงิน ม.ค.66 (อ่าน 189) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 197) 09 มี.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 239) 23 ก.พ. 66
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสง (อ่าน 382) 10 ก.พ. 66
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 254) 01 ก.พ. 66
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รับย้ายจากต่างเขต) (อ่าน 1362) 11 ม.ค. 66
รายงานงบการเงิน ธ.ค.65 (อ่าน 179) 11 ม.ค. 66
รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบการย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1004) 09 ม.ค. 66
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 905) 06 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 330) 28 ธ.ค. 65
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (รับย้ายจากต่างเขต) (อ่าน 2101) 27 ธ.ค. 65
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 1533) 27 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 333) 23 ธ.ค. 65
รายงานงบการเงิน พ.ย.65 (อ่าน 227) 15 ธ.ค. 65