ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด หน่วยเลือกตั้ง สพป.สข.3 01 ธ.ค. 65
รายงานงบการเงิน ต.ค.65 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 24 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 14 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ต.ค. 65
รายงานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 11 ต.ค. 65
รายงานงบการเงิน ก.ย.65 11 ต.ค. 65
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28 ก.ย. 65
รายงานงบการเงิน ส.ค.65 14 ก.ย. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี รุ่นที่ 7
"รองกุหลาบ" ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 8 เครือข่ายอำเภอจะนะ
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศชั้นเรียนเพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอน(Classroom Observation )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี รุ่นที่ 8
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงินช่วยพิเศษบำนาญเสียชีวิต,ค่าการศึกษาบุตร-ข้าราชการ ประจำวันที่ 29 พ.ย.65 02 ธ.ค. 65
ค่าจ้างผู้สอนอิสลามศึกษาประจำเดือน พ.ย.65,ค่าการศึกษาบุตร-บำนาญ 02 ธ.ค. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ,ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พ.ย.65 02 ธ.ค. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 65 02 ธ.ค. 65
แจ้งรายการโอนเงินค่าการศึกษา ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65
รายงานการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ประวันที่ 15พ.ย. 65 16 พ.ย. 65
รายโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 16 พ.ย.65 16 พ.ย. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างยามฯ เดือน ต.ค. 65 11 พ.ย. 65
ค่ารักษาพยาบาล 3-9 พ.ย.65 10 พ.ย. 65
ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ,บำนาญ 02 พ.ย. 65

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765