ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 พนักงานราชการ (แก้ไข) 08 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว) 21 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ข้าราชการ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 ข้าราชการบำนาญ 24 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 03 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 03 ส.ค. 65
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย.65 22 ก.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย 18 ก.ค. 65
ใบสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานงวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 ก.ค. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 10 ส.ค. 65
ประกาศ สพป.สงขลา3 เรื่อง ประดวกราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 09 ส.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 5ส.ค.65 08 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 4ส.ค.65 04 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 1ส.ค.65 02 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 5 ก.ค.65 06 ก.ค. 65
รายการค่าศึกษาบุตร 1ก.ค.65 01 ก.ค. 65
สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม - มิถุนายน 2565) 30 มิ.ย. 65
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 30 มิ.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
พิธีถวายเครื่องราชการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ของเครือข่ายอำเภอสะเดา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765