ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างชั่วคราว) 28 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (พนักงานราชการ) 28 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างประจำ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ข้าราชการ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับบำนาญ) 24 ม.ค. 66
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 24 มี.ค. 66
รายงานงบการเงิน ก.พ.66 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 13 มี.ค. 66
รายงานงบการเงิน ม.ค.66 13 มี.ค. 66
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ผอ.ศังกร"เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.ในสังกัด อ.สะบ้าย้อย
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
"รองกุหลาบ" พร้อมด้วยทีมงาน อบรมพัฒนากลไกดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
"ทีมศน สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตามให้ข้อแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา รร.ในสังกัด อ.เทพา
"ศน.สพป.สงขลา เขต 3" ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล 7 จังหวัด ภาคใต้
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงินวันที่ 22 มี.ค.66 23 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน วันที่ 20 มี.ค.66 22 มี.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 17 มี.ค.66 20 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน วันที่ 13 มี.ค.66 14 มี.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 9 มี.ค.66 09 มี.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 9 มี.ค.66 09 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน เงินช่วยฯ,ค่ารักษาพยาบาล วันที่ 10 ม.ค. 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 12 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าอาหารนร.รร.ประชารัฐฯ วันที่ 5 ม.ค.66 05 ม.ค. 66

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765