การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - มาตรการความเสี่ยงด้านการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
  - มาตรการความเสียงด้านการดำเนินการทางวินัย
  - มาตรการความเสี่ยงด้านการย้ายข้าราชการ