08/03/2022
21/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
24/01/2022
28/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
23/08/2022
23/08/2022
10/08/2021
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
07/09/2022
05/09/2022
30/08/2022
18/08/2022
10/08/2022
- 09/08/2022

Administrators
Username
Password
Forgot password
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765