การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปฎิญญาเขตสุจริต

 

เข้าแถวเคารพธงชาติ


รายงานการประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1-2564


รายงานการประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 2-2564

  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  3.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564