การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม


เอกสารประกอบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภาพข่าวกิจกรรม
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 (17 พ.ย. 64)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 (11 ก.พ. 65) (มีการทำ MOU ITA)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 (22 เม.ย. 65)
ประชุมพุธเช้า สพฐ./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย 16/2565 (29 มิ.ย.65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (22 ก.พ.65) (มีการทำกิจกรรมต้านทุจริต ITA หน้าเสาธง)
กิจกรรมหน้าเสาธง (23 พ.ค.65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (6 มิ.ย.65)
กิจกรรมจิตอาสา (11 เม.ย. 65)
กิจกรรมจิตอาสา (10 พ.ค. 65)
กิจกรรมจิตอาสา (13 มิ.ย. 65)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

ปฎิญญาเขตสุจริต

 

เข้าแถวเคารพธงชาติ


รายงานการประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1-2564


รายงานการประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 2-2564

  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  3.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564