ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) (อ่าน 129) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์อื่นๆ โดยการ shopping list) (อ่าน 112) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้) (อ่าน 117) 30 มี.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.65 (อ่าน 296) 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา 29 ธ.ค. 65 (อ่าน 294) 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง (อ่าน 334) 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 324) 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 387) 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 398) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 421) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 346) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 333) 07 ก.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 301) 05 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 269) 30 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 269) 18 ส.ค. 65
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (อ่าน 345) 10 ส.ค. 65
ประกาศ สพป.สงขลา3 เรื่อง ประดวกราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) (อ่าน 319) 09 ส.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 5ส.ค.65 (อ่าน 276) 08 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 4ส.ค.65 (อ่าน 316) 04 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 1ส.ค.65 (อ่าน 339) 02 ส.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 5 ก.ค.65 (อ่าน 350) 06 ก.ค. 65
รายการค่าศึกษาบุตร 1ก.ค.65 (อ่าน 307) 01 ก.ค. 65
สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม - มิถุนายน 2565) (อ่าน 297) 30 มิ.ย. 65
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 296) 30 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 280) 30 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 29มิ.ย.65 (อ่าน 285) 29 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 291) 28 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 27มิ.ย.65 (อ่าน 292) 28 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร 21มิ.ย.65 (อ่าน 299) 21 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล 17มิ.ย.65 (อ่าน 317) 17 มิ.ย. 65