การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
สพป.สงขลา เขต 3