แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564