ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สพป.สงขลา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ 2564