กีฬาอำเภอจะนะ 2562
กีฬา
ผลการแข่งขัน ฟุตบอล
ผลการแข่งขัน ฟุตบอล2
ผลการแข่งขัน ฟุตซอล

ผลการแข่งขัน เซปักตะกร้อ

ผลการแข่งขัน วอลเลบอล

ผลการแข่งขัน วอลเลบอล(แผ่นที่2)
ผลการแข่งขัน เปตอง


เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม
กรีฑา-ประเภทลู่
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นอนุบาล   

ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 8 ปี
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 8 ปี แผ่น 2
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 10 ปี
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 10 ปี แผ่น 2
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 12 ปี
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 12 ปี แผ่น 2
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 14,16 ปี
ผลการแข่งขัน วิ่งรุ่นไม่เกิน 14,16 ปี แผ่น 2
กรีฑา-ประเภทลาน
ผลการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน