ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1915503
Page Views 5830662
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดือน สิงหาคม 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป. สงขลา เขต 3  และก่อนเข้าระเบียบวาระ ได้มอบสื่อการเรียนการสอน ทีวีระบบดิจิตอล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องเล่น DVD จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน – การสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก. ส.ศึกษาภัณฑ์ นครราชสิมา โดยมอบให้กับ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนรับเกียรติบัตรแทนและนำไปมอบให้นักเรียนต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์  วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบสื่อการเรียนการสอนและเกียรติบัตร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,13:00   อ่าน 1537 ครั้ง