ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1915505
Page Views 5830665
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษ  คีรีโชติ รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ     สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางเว็บไซต์ ฉก.ชบ.สพฐ. ระหว่างวันที 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม     เขาน้ำค้าง สพป. สงขลา เขต 3 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนทางเว็บไซต์       ได้ถูกต้องและทันสถานการณ์  ระบบสารสนเทศผลการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.(ฉก.ชบ.สพฐ.)ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกำหนดเป็น 4 รุ่น โดยผู้เข้าประชุม คือ ครูผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
รุ่นที่ 1 อ.จะนะ
รุ่นที่ 2 อ.เทพา
รุ่นที่ 3 อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี
รุ่นที่ 1 อ.สะเดา

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,15:54   อ่าน 1410 ครั้ง