บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"รองกุหลาบ" พร้อมด้วยทีมงาน อบรมพัฒนากลไกดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวกุหลาบเกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววริศรา คำเผือก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาววิลาวัลย์ อาหมาด พนักงานราชการ สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมอบรมพัฒนากลไกดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,21:52   อ่าน 106 ครั้ง