ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด หน่วยเลือกตั้ง สพป.สข.3 (อ่าน 22) 01 ธ.ค. 65
รายงานงบการเงิน ต.ค.65 (อ่าน 11) 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 26) 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 89) 24 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 154) 14 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 94) 31 ต.ค. 65
รายงานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 122) 11 ต.ค. 65
รายงานงบการเงิน ก.ย.65 (อ่าน 107) 11 ต.ค. 65
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 383) 28 ก.ย. 65
รายงานงบการเงิน ส.ค.65 (อ่าน 169) 14 ก.ย. 65
รายงานงบการเงิน พ.ค.65 (อ่าน 129) 14 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2172) 23 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 13738) 23 ส.ค. 65
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ค.65 (อ่าน 310) 18 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 18494) 17 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2903) 17 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 16480) 03 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3248) 03 ส.ค. 65
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย.65 (อ่าน 215) 22 ก.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย (อ่าน 864) 18 ก.ค. 65
ใบสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานงวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1075) 12 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 989) 12 ก.ค. 65
ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 2742) 12 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3219) 12 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฎิบัติงานสอน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย (อ่าน 295) 08 ก.ค. 65
รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) (อ่าน 251) 04 ก.ค. 65
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ (อ่าน 178) 30 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 233) 30 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ (ปพ.1 และ ปพ.2) (อ่าน 182) 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 234) 16 มิ.ย. 65